4 de maig de 2014It's a pleasure to announce three sound installations inside the Castle of Flix: 1) Video installation of OVNI (CCCB) - 2) Daniel Fígols - 3) UB - MASTER SOUND ART Mauricio Iregui... Come to the Castle to visit our sound installations! ::

És un plaer anunciar tres instal·lacions sonores a l'interior del Castell de Flix: 1) Instal·lació de vídeo d'OVNI (CCCB) - 2) Daniel Fígols - 3) UB - MASTER ART SONOR Mauricio Iregui... Veniu al Castell a visitar les nostres instal·lacions sonores! ::

Es un placer anunciar tres instalaciones de sonido en el interior del Castillo de Flix: 1) Instalación de video de OVNI (CCCB) - 2) Daniel Fígols - 3) UB MASTER ARTE SONORO Mauricio Iregui... venid a visitar nuestras instalaciones sonoras! ::

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada