26 de març de 2014It's a pleasure to announce: Application to "International Composition Masterclass and Seminar with Pierluigi Billone and Ensemble Interface". 16/17/18 July 2014, Flix - Tortosa (Catalonia). This three-day masterclass is open to composers of all ages and nationalities. 10 students will be selected as full participants - Application ::

Es un placer anunciar: Aplicación para "Masterclass Internacional de Composición y Seminario con Pierluigi Billone y Ensemble Interface". 16/17/18 julio del 2014, Flix - Tortosa (Cataluña). Esta clase magistral de tres días está abierta a compositores de todas las edades y nacionalidades. 10 estudiantes serán seleccionados como participantes de pleno derecho - Aplicación ::

És un plaer anunciar: Aplicació a la " Classe magistral Internacional de Composició i Seminari amb Pierluigi Billone i Ensemble Interface". 16/17/18 de juliol del 2014, Flix - Tortosa (Catalunya). Aquesta classe magistral de tres dies està obert a compositors de totes les edats i nacionalitats. 10 estudiants seran seleccionats com a participants de ple dret - Aplicació ::


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada