29 de març de 2014

Espais del Festival: Us mostrem un dels llocs de patrimoni històric i cultural de Flix. On hi durem a terme algunes de les activitats/concerts del Festival. L'església ::

Festival Spaces: We show you one of the sites of historical and cultural heritage of Flix. We will carry out there some of the activities/concerts of the Festival. The Church ::

Espacios del Festival: Os mostramos uno de los sitios de patrimonio histórico y cultural de Flix. Allí vamos a llevar a cabo algunas de las actividades/conciertos del Festival. La iglesia ::
Pictures by Toni Mataró


26 de març de 2014It's a pleasure to announce: Application to "International Composition Masterclass and Seminar with Pierluigi Billone and Ensemble Interface". 16/17/18 July 2014, Flix - Tortosa (Catalonia). This three-day masterclass is open to composers of all ages and nationalities. 10 students will be selected as full participants - Application ::

Es un placer anunciar: Aplicación para "Masterclass Internacional de Composición y Seminario con Pierluigi Billone y Ensemble Interface". 16/17/18 julio del 2014, Flix - Tortosa (Cataluña). Esta clase magistral de tres días está abierta a compositores de todas las edades y nacionalidades. 10 estudiantes serán seleccionados como participantes de pleno derecho - Aplicación ::

És un plaer anunciar: Aplicació a la " Classe magistral Internacional de Composició i Seminari amb Pierluigi Billone i Ensemble Interface". 16/17/18 de juliol del 2014, Flix - Tortosa (Catalunya). Aquesta classe magistral de tres dies està obert a compositors de totes les edats i nacionalitats. 10 estudiants seran seleccionats com a participants de ple dret - Aplicació ::


21 de març de 2014

Espais del Festival: Us mostrem un dels llocs de patrimoni històric i cultural de Flix. On hi durem a terme algunes de les activitats/concerts del Festival. El Castell ::

Festival Spaces: We show you one of the sites of historical and cultural heritage of Flix. We will carry out there some of the activities/concerts of the Festival. The Castle ::

Espacios del Festival: Os mostramos uno de los sitios de patrimonio histórico y cultural de Flix. Allí vamos a llevar a cabo algunas de las actividades/conciertos del Festival. El Castillo ::
Picture by Toni Mataró

18 de març de 2014És un plaer anunciar la col·laboració entre l'Associació Catalana de Compositors i el Festival SIRGA 2014. L'organització convoca un concert amb obres dels membres de l'Associació Catalana de Compositors. Juan Jiménez (saxos) i Antonio Moreno (percussió) - Convocatòria ::

Es un placer anunciar la colaboración entre la Asociación Catalana de Compositores y el Festival SIRGA 2014. La organización convoca un concierto con obras de los miembros de la Asociación Catalana de Compositores. Juan Jiménez (saxos) y Antonio Moreno (percusión) - Convocatoria ::

It is a pleasure to announce the collaboration between the Catalan Association of Composers and SIRGA Festival 2014. The organization organizes a concert with works by members of the Catalan Association of Composers. Juan Jimenez (sax) and Antonio Brown (percussion) - Call ::

15 de març de 2014It's a pleasure to announce that we'll have a concert of the catalan ensemble "MORPHOSIS ENSEMBLE" ::

És un plaer anunciar que tindrem un concert del conjunt català "MORPHOSIS ENSEMBLE" ::

Es un placer anunciar que vamos a tener un concierto del ensemble catalan "MORPHOSIS ENSEMBLE" ::SEE YOU IN FLIX ! - Obres de / Works of / Piezas de: Dmitri Kourliandski, Marc Codina, Carlos Castellarnau, Joan Bagés.

Sergi Gili (Flute)
Alejandro Castillo (Clarinet)
Pepa Fusté (Bassoon)
Tomeu Moll (Piano)
Paula Aguiló (Violin)
Marta Cardona (Violin)
David Matheu Haskell-Bell (Viola)
Oriol Aymat (Cello)
Àlex Sansó (conductor)

8 de març de 2014Now you can follow us on twitter, keep in touch ::

Nos puedes seguir en twitter ::

Ens podeu seguir a twitter, fins aviat ::

twitter.com/SirgaFestival